Installation

Installation

Vår installationsavdelning utför el, tele, data och högspännings installationer, inom entreprenad, industri men även hos konsumenter. Förutom service, reparationer och installationer, utför vi även belastningsstudier, energiutvärderingar, mät-ningar av översvängningar och avläsning av spänningshändelser.


Bakom ett väl utfört arbete ligger ofta god planering och god kommunikation. Viktigt är också att dokumentationen uppdateras genom hela projektet samt att den anpassas till kundens nivå och önskemål.


Det är inte bara mängden ljus som räknas i våra belysningsinstallationer. Design och användar-vänlighet är minst lika viktigt. Vi använder oss ofta av modern LED-teknik som är grunden för ett kostnads- och energieffektivt användande. God kvalitet på produkter och arbete är en förutsättning för god ekonomi. Vi ser till att maximera livsländen på installationen och minimerar servicebesök och avbrott p.g.a. fel eller slitage.


Ingen kan vara bra på allt, därför jobbar vi med olika installatörsteam där varje team har sitt område där de är experter på att lösa just ditt problem.  Med 20 år i branschen och flera års gemensam erfarenhet så finns det inget jobb vi inte kan utföra.


Belo Elektriska AB | Häradsvägen 20 784 34 Borlänge | 0243-801 45 | info@beloel.se